Cách liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của TikTok dành cho nhà quảng cáo

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokCách liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của TikTok dành...

Cách liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của TikTok dành cho nhà quảng cáo

Nhà quảng cáo có thể kết nối với bộ phận hỗ trợ khách hàng của TikTok bằng cách nhấp vào dấu ở góc trên bên phải hoặc nhấp vào dấu ? ở phía dưới bên phải màn hình như minh họa trong hình bên dưới.

Bài viết này hướng dẫn các bước liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Lưu ý: Trải nghiệm mới chỉ dành cho các nhà quảng cáo liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng qua Trình quản lý quảng cáo TikTok. Hành trình hỗ trợ nhà quảng cáo trong Trung tâm doanh nghiệp “không” có gì thay đổi.

1. Hành trình hỗ trợ khách hàng trong Trình quản lý quảng cáo TikTok

TikTok Ads Manager customer support journey PNG

A. Nhấp vào dấu ? để kết nối với Bộ phận hỗ trợ khách hàng

Bạn sẽ thấy dấu ? ở trên cùng bên phải và ở dưới cùng bên phải của Trình quản lý quảng cáo TikTok. Nhấp vào một trong hai dấu ? để kết nối với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Click ? for Customer Support GIF

B. Kiểm tra xem Bot có trả lời không

Để có câu trả lời bạn cần, hãy bắt đầu bằng cách xem phần “Câu hỏi thường gặp” hoặc đặt câu hỏi cụ thể để có thông tin bạn cần.

Check if Bot can answer png

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

C. Liên hệ với chúng tôi hoặc quản lý phiếu

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời bạn cần, hãy nhấp vào nút Liên hệ với chúng tôi để chọn danh mục vấn đề phù hợp. Để biết thông tin cập nhật về trạng thái của truy vấn hoặc phiếu, hãy nhấp vào Quản lý phiếu.

Contact us or manage tickets GIF

D. Chọn Danh mục vấn đề, cung cấp thông tin và gửi phiếu

Sau khi chọn danh mục vấn đề, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề cần giải quyết. Gửi phiếu. Tất cả các thông tin cập nhật tiếp theo về phiếu sẽ có trong phần “Quản lý phiếu”.

Select Issue Category, provide information, and submit ticket png

2. Trung tâm doanh nghiệp – hành trình hỗ trợ nhà quảng cáo

Business Center - advertiser support journey png

A. Nhấp vào dấu ? và Hỗ trợ nhà quảng cáo

Click ? and Advertiser Support GIF

B. Chọn danh mục phụ

Chọn danh mục phụ thể hiện đúng nhất vấn đề hoặc sự cố hiện tại trong Trung tâm doanh nghiệp.

Select the sub-category GIF

C. Tạo phiếu

Hoàn thành biểu mẫu được cung cấp. Thông tin chi tiết rõ ràng kèm theo hình ảnh và video (nếu có thể) sẽ giúp đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nắm được vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh hơn.

Raise ticket png

 

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...