Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook

Hướng dẫn bí kíp nuôi VIA

Hướng dẫn bí kíp nuôi VIA Tất tần tật về Via - Thủ thuật nuôi tài khoản Facebook (Via) tăng điểm trust cao Via Cổ, Via...

Hướng dẫn lên quảng cáo Facebook không bị khóa

Hướng dẫn lên quảng cáo Facebook không bị khóa Tại sao tài khoản của bạn bị khóa? Facebook có chính sách giết nhầm hơn bỏ sót;...

Hướng dẫn Kháng nghị quảng cáo Facebook

Hướng dẫn Kháng nghị quảng cáo Facebook Bạn đang gặp vấn đề với quảng cáo bị gắn cờ vi phạm và không biết cách...

Tạo đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách hàng Facebook

Tạo đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách hàng Facebook Lưu ý: Các lựa chọn nhắm mục tiêu sẽ bị giới hạn đối với...

Tạo quảng cáo từ bài viết trên trang facebook

Tạo quảng cáo từ bài viết trên trang facebook Bạn có thể sử dụng Trình quản lý quảng cáo trên Meta để tạo quảng cáo...

Hướng dẫn trình quản lý quảng cáo Facebook

Hướng dẫn trình quản lý quảng cáo Facebook Trình quản lý quảng cáo trên Meta là công cụ tạo quảng cáo hợp nhất mà bạn...

Tạo chiến dịch quảng cáo Cửa hàng Facebook

Tạo chiến dịch quảng cáo Cửa hàng Facebook Bạn có thể tiếp cận nhiều người hơn và khuyến khích họ mua sản phẩm bằng cách...

Cách tạo quảng cáo Facebook từ bài viết hiện có

Cách tạo quảng cáo Facebook từ bài viết hiện có Cách tạo quảng cáo từ bài viết hiện có bằng Trình quản lý quảng cáo ...

Tạo nhóm quảng cáo Facebook

Tạo nhóm quảng cáo Facebook Các bước dưới đây áp dụng cho những chiến dịch có cách mua là đấu giá. Nếu bạn chọn đặt...

Tạo chiến dịch với cách mua đấu giá

Tạo chiến dịch với cách mua đấu giá Đi đến Trình quản lý quảng cáo. Chọn Tạo để bắt đầu. Chọn Đấu giá làm cách mua. Chọn mục tiêu...

Tạo chiến dịch facebook trong Messenger

Tạo chiến dịch facebook trong Messenger Nếu muốn tìm kiếm khách hàng tiềm năng và trò chuyện với khách hàng trong Messenger, bạn có thể...