Hướng dẫn chạy quảng cáo Google

Hướng dẫn tạo hình ảnh Google tìm kiếm

Hướng dẫn tạo hình ảnh Google tìm kiếm Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch . Nhấp vào trình đơn thả...

Tạo hình ảnh linh hoạt Google ads

Tạo hình ảnh linh hoạt Google ads Google chọn hình ảnh có liên quan từ trang đích của quảng cáo để bổ sung cho quảng cáo tìm...

Tối ưu hóa quảng cáo Google và trang đích

Tối ưu hóa quảng cáo Google và trang đích Tối ưu hóa quảng cáo Quảng cáo nói lên các sản phẩm và dịch vụ của...

Đặt giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo Google

Đặt giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo Google Nhóm quảng cáo là tập hợp các quảng cáo do cùng một tập hợp từ khoá...

Hướng dẫn tạo chiến dịch Google ads người mới

Hướng dẫn tạo chiến dịch Google ads người mới Hướng dẫn (Dành cho người dùng hiện tại) 1. Chọn mục tiêu quảng cáo, rồi chọn một...

Hướng dẫn tạo chiến dịch cuộc gọi Google

Hướng dẫn tạo chiến dịch cuộc gọi Google Trước khi bắt đầu Để hiển thị số điện thoại trên quảng cáo của bạn, hãy thêm URL xác...

Tạo chiến dịch Khách sạn Google ads

Tạo chiến dịch Khách sạn Google ads Chiến dịch Khách sạn giúp bạn quản lý giá thầu và ngân sách quảng cáo Khách sạn trên nhiều...

Hướng dẫn tạo chiến dịch video Youtube

Hướng dẫn tạo chiến dịch video Youtube Khi tạo chiến dịch Video mới trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ chọn một trong số các...

Hướng dẫn chiến dịch Mua sắm Google ads

Hướng dẫn chiến dịch Mua sắm Google ads Chiến dịch mua sắm giúp bạn quảng cáo sản phẩm của mình bằng cách cung cấp cho người...

Lý do bạn nên chọn chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất

Lý do bạn nên chọn chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất: Tiếp cận tất cả các kênh...

Hướng dẫn setup chiến dịch tiếp thị lại Google

Hướng dẫn setup chiến dịch tiếp thị lại Google Hướng dẫn Trên thanh Chế độ xem ở trên cùng, hãy chọn Chiến dịch Hiển thị. Lưu...

Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác Google

Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác Google Trước khi bắt đầu Để tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng...

Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng Google để tăng lượt cài đặt

Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng Google để tăng lượt cài đặt Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng giúp bạn quảng cáo ứng dụng...

Tạo Chiến dịch ứng dụng Google để tăng lượng đăng ký trước

Tạo Chiến dịch ứng dụng Google để tăng lượng đăng ký trước Trước khi bắt đầu Trước khi có thể chạy Chiến dịch ứng dụng...

Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký

Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký Lợi ích Thu hút sự quan tâm của mọi người đến ứng...