Hướng dẫn chạy quảng cáo TikTok

Mời KOL/ KOC bán hàng trên TikTok Shop qua tiếp thị liên kết

Mời KOL/ KOC bán hàng trên TikTok Shop qua tiếp thị liên kết Quy trình bán hàng trên TikTok thông qua Nhà sáng tạo...

Chú ý dành cho quảng cáo TikTok

Chú ý dành cho quảng cáo TikTok Ghi chú dành cho quảng cáo ​Tránh sử dụng nền trong suốt hoặc trắng cho quảng cáo vì...

Cách thiết lập Lịch chiếu TikTok

Trước khi bắt đầu: Sau khi tạo xong, bạn không thể cập nhật trang Lịch chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể tạo bản sao của...

Tài khoản chính thức của TikTok Shop cho Quảng cáo mua sắm

Tài khoản chính thức của TikTok Shop cho Quảng cáo mua sắm , Bạn có thể sử dụng Tài khoản chính thức của TikTok...

Spark Ads in Video Shopping Ads Tiktok

Spark Ads in Video Shopping Ads Tiktok, Spark Ads là định dạng quảng cáo tự nhiên giúp các thương hiệu sử dụng các bài...

Hướng dẫn Mẫu quảng cáo thông minh TikTok

Hướng dẫn Mẫu quảng cáo thông minh TikTok, Mẫu quảng cáo thông minh là giải pháp tạo mẫu quảng cáo tự động thế hệ...

Cách Tạo Quảng cáo mua sắm sản phẩm TikTok

Cách Tạo Quảng cáo mua sắm sản phẩm TikTok, Trước khi bắt đầu: Tính năng Quảng cáo mua sắm sản phẩm hiện hỗ trợ...

Tạo quảng cáo bằng tính năng nhập hàng loạt TikTok

Tạo quảng cáo bằng tính năng nhập hàng loạt TikTok Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu tạo hoặc sửa hàng loạt quảng cáo, hãy...

Sử dụng đường dẫn liên kết neo sản phẩm trong Quảng cáo mua sắm qua video

Sử dụng đường dẫn liên kết neo sản phẩm trong Quảng cáo mua sắm qua video Trước khi bắt đầu: Hiện tại, người dùng có thể...

Spark Ads TikTok

Spark Ads TikTok là định dạng quảng cáo tự nhiên giúp các thương hiệu sử dụng các bài đăng miễn phí trên TikTok và...

Thông số kỹ thuật của quảng cáo video TikTok

Thông số kỹ thuật của quảng cáo video TikTok, Trình quản lý quảng cáo TikTok hỗ trợ cả định dạng quảng cáo hình ảnh và...

Thông số kỹ thuật của quảng cáo hình ảnh TikTok

Thông số kỹ thuật của quảng cáo hình ảnh TikTok, Trình quản lý quảng cáo TikTok hỗ trợ cả định dạng ảnh quảng cáo...

Lượt xem trang đích TikTok

Lượt xem trang đích TikTok (còn gọi là LPV) là một mục tiêu tối ưu hóa mới trong Mục tiêu lưu lượng truy cậpnhằm...

Kiểm soát giá thầu cho đấu giá thương hiệu TikTok

Kiểm soát giá thầu cho đấu giá thương hiệu, Nhằm phục vụ các nhà quảng cáo muốn nâng cao sức tác động của thương...

Tối ưu hóa theo giá trị GMV cho TikTok Shop

Tối ưu hóa theo giá trị GMV cho TikTok Shop Giới thiệu về Tối ưu hóa theo giá trị GMV cho TikTok Shop Trước khi bắt...