Hướng Dẫn TikTok Shop

Chạy quảng cáo mua sắm qua Video

Chạy quảng cáo mua sắm qua Video Giới thiệu sản phẩm của bạn với người dùng TikTok thông qua nội dung quảng cáo trong video....

Tham gia Quảng cáo mua sắm TikTok Shop

Tham gia Quảng cáo mua sắm TikTok Shop Quy trình tham gia Quảng cáo trong Trung tâm cho người bán hàng cho phép các nhà...

Chạy Quảng cáo mua sắm TikTok qua LIVE

Chạy Quảng cáo mua sắm TikTok qua LIVE Trước tiên, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành quy trình tham gia (liên kết)...

Hướng dẫn tối ưu hóa sản phẩm trên TikTok Shop

Hướng dẫn tối ưu hóa sản phẩm trên TikTok Shop Lợi ích của việc tối ưu hóa chất lượng thông tin sản phẩm Hướng dẫn tối...

Cách liên kết tài khoản tiếp thị TikTok Shop

Cách liên kết tài khoản tiếp thị TikTok Shop Tài khoản tiếp thị TikTok Shop có những quy tắc gì? Một Cửa hàng TikTok có...

Cách liên kết tài khoản chính thức TikTok Shop

Cách liên kết tài khoản chính thức TikTok Shop Trang cửa hàng: Sản phẩm của cửa hàng sẽ được hiển thị trên trang cửa hàng   Những...

Bán Hàng Trên TikTok Qua LIVE Streaming

Bán Hàng Trên TikTok Qua LIVE Streaming Tính năng LIVE Giao diện LIVE và tính năng Hình đại diện và cài đặt Chọn hình ảnh...

Liên kết tài khoản TikTok

Liên kết tài khoản TikTok, Tại Trung tâm Nhà bán hàng (Seller Center), Nhà bán hàng có thể liên kết với tài khoản TikTok...

Quản lý người dùng trên TikTok Shop

Quản lý người dùng trên TikTok Shop Tại đây, Nhà bán hàng có thể xây dựng đội ngũ tham gia quản lý tài khoản TikTok...

Hướng dẫn cài đặt TikTok Shop

Hướng dẫn cài đặt TikTok Shop Hồ sơ người bán Để cài đặt Hồ sơ người bán, Nhà bán hàng cần vào mục Tài khoản của...

Hướng dẫn Đăng Sản Phẩm trên TikTok Shop

Hướng dẫn Đăng Sản Phẩm Đầu trên TikTok Shop Tips khi đăng tải sản phẩm Thông tin tiêu đề sản phẩm: Tiêu đề nên chính...

Hướng dẫn tạo cửa hàng TikTok Shop

Hướng dẫn tạo cửa hàng TikTok Shop Cách tạo tài khoản TikTok Shop Quy trình tạo TikTok Shop rất thuận tiện. Bạn có thể tạo...