Hướng dẫn tạo Phạm vi tiếp cận và tần suất

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokHướng dẫn tạo Phạm vi tiếp cận và tần suất

Hướng dẫn tạo Phạm vi tiếp cận và tần suất, Trước khi bắt đầu: Hiện tại, tính năng Phạm vi tiếp cận và tần suất chỉ được cung cấp cho những khách hàng đủ điều kiện. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của bạn để biết thêm thông tin.

 

Phạm vi tiếp cận và tần suất (R&F) là cách mua chiến dịch trên Trình quản lý quảng cáo TikTok, cho phép bạn kiểm soát phạm vi đối tượng tiếp cận và tần suất hiển thị thông điệp quảng cáo tới những đối tượng này trước khi bạn bắt đầu phân phối. Bài viết này giải thích các phương thức đặt trước và mua hàng, đồng thời đưa ra hướng dẫn từng bước về cách thiết lập chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất mới.

 

Để bắt đầu với chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất, hãy xem hướng dẫn ngắn của chúng tôi.

Giới thiệu về Phương thức đặt trước và mua hàng

Khi bạn chọn một phương thức Đặt trước và Mua hàng, bạn sẽ cần kiểm soát các biến khác nhau, chẳng hạn như ngân sách, số lần hiển thị, phạm vi tiếp cận và tỉ lệ phạm vi tiếp cận. Sau đó, hệ thống sẽ sử dụng lựa chọn này để ước tính kết quả và tổng chi phí cho chiến dịch, dựa trên các tùy chọn nhắm mục tiêu và vị trí của bạn. Bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn, tùy vào mục đích của tổ chức bạn và KPI tương ứng mà bạn sử dụng.

R & F Creation Guide-Reservation and Purchase method-GIF

 

Giới thiệu về thanh toán và lập hóa đơn cho Phạm vi tiếp cận và tần suất (Chỉ trong danh sách cho phép)

Lưu ý: Hiện nay, tùy chọn thanh toán cho Phạm vi tiếp cận và tần suất độc lập với tùy chọn thanh toán cho Quảng cáo đấu giá. Các tùy chọn thanh toán khác nhau cho Phạm vi tiếp cận và tần suất (R&F) hiện đang được thử nghiệm. Các nhà quảng cáo không tham gia thử nghiệm này có thể bỏ qua phần này.

 

Đối với Quảng cáo đặt trước, bao gồm cả Phạm vi tiếp cận và tần suất, chúng tôi hiện hỗ trợ hai tùy chọn thanh toán: Thanh toán thủ công (Thanh toán trước) và Lập hóa đơn hàng tháng. Bạn phải chọn các tùy chọn thanh toán cho Quảng cáo đặt trước, bao gồm cả Phạm vi tiếp cận và tần suất, khi ký hợp đồng với TikTok.

 

Tùy chọn thanh toán cho quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất không ảnh hưởng đến quảng cáo Đấu giá.

 

Lưu ý: Bất kể bạn đang sử dụng tùy chọn thanh toán nào cho Quảng cáo đấu giá, bạn vẫn có thể sử dụng hình thức thanh toán thủ công hoặc lập hóa đơn hàng tháng cho Phạm vi tiếp cận và tần suất để mua Phạm vi tiếp cận và tần suất dựa trên tùy chọn thanh toán cho Quảng cáo đặt trước mà bạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 

Tùy chọn thanh toán Quảng cáo đấu giá Phạm vi tiếp cận và tần suất
Thanh toán thủ công (Thanh toán trước) Được hỗ trợ. Số dư được chia sẻ với quảng cáo đấu giá và Phạm vi tiếp cận và tần suất.
Thanh toán tự động Được hỗ trợ như bình thường. Không được hỗ trợ. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn thanh toán tự động cho quảng cáo đấu giá, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản theo hình thức thủ công để phân phối Phạm vi tiếp cận và tần suất hoặc sử dụng tính năng lập hóa đơn hàng tháng cho Phạm vi tiếp cận và tần suất.
Lập hóa đơn hằng tháng Được hỗ trợ như bình thường. Hạn mức tín dụng mà bạn thấy trong tài khoản quảng cáo chỉ áp dụng cho quảng cáo đấu giá. Được hỗ trợ nếu tùy chọn thanh toán cho quảng cáo đặt trước đã ký kết trong hợp đồng của bạn bao gồm tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng.

Thanh toán thủ công

Hỗ trợ thanh toán thủ công cho quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất. Số dư được chia sẻ với quảng cáo đấu giá và Phạm vi tiếp cận và tần suất.

Ví dụ: bạn nạp 10.000 USD vào tài khoản quảng cáo của mình bằng hình thức thủ công. Bạn có thể sử dụng số dư 10.000 USD cho cả quảng cáo đấu giá và quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất.

Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng Phạm vi tiếp cận và tần suất, số dư tương ứng sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

 

Lưu ý: Để phân phối quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất bằng hình thức thanh toán thủ công, vui lòng đảm bảo rằng bạn nạp đủ số dư trước khi mua hàng.

Lập hóa đơn hằng tháng

Bạn cần chọn lập hóa đơn hàng tháng làm tùy chọn thanh toán cho quảng cáo đặt trước trong hợp đồng của mình để sử dụng tùy chọn này khi mua quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất. Nếu tùy chọn thanh toán cho Quảng cáo đặt trước trong hợp đồng của bạn bao gồm lập hóa đơn hàng tháng, thì bạn có thể mua quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất rồi thanh toán chi phí bằng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng.

 

Tính năng Lập hóa đơn hàng tháng cho quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất khác với Lập hóa đơn hàng tháng cho quảng cáo đấu giá. Không giống như Lập hóa đơn hàng tháng cho quảng cáo đấu giá, không tồn tại khái niệm “số dư”. Bạn có thể trực tiếp đặt hàng dựa trên nhu cầu thực tế của mình và hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét riêng từng đơn hàng Phạm vi tiếp cận và tần suất dựa trên lịch sử tín dụng của bạn để xác định xem đơn hàng đó có được phê duyệt hay không.

 

Xin lưu ý rằng việc mua quảng cáo Phạm vi tiếp cận và tần suất sẽ không ảnh hưởng đến số dư hạn mức tín dụng dành cho quảng cáo đấu giá. Nếu bạn đã nạp số dư hoặc có phiếu thưởng cho Quảng cáo đặt trước trong tài khoản, hệ thống sẽ khấu trừ những khoản đó trước và dùng số tiền còn lại để lập hóa đơn trong hóa đơn hàng tháng.

 

Nếu đơn đặt hàng của bạn được phê duyệt, hệ thống sẽ ghi lại số tiền chi tiêu trong hóa đơn hàng tháng mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn không được phê duyệt, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của bạn để được trợ giúp.

 

Khi nào nên sử dụng Phương thức đặt trước

Tùy chọn Phạm vi tiếp cận và tần suất hỗ trợ các phương thức đặt trước và mua kho quảng cáo sau đây:

Phương thức Thời điểm sử dụng
Đặt trước theo Ngân sách cố định Bạn có một số tiền ngân sách cụ thể và muốn chi tiêu toàn bộ ngân sách đó cho một chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất
Đặt trước theo Số lần hiển thị cố định Bạn sử dụng Số lần hiển thị làm KPI cho chiến dịch của mình
Đặt trước theo Phạm vi tiếp cận cố định hoặc Tỉ lệ phạm vi tiếp cận Khi bạn sử dụng Phạm vi tiếp cận làm KPI cho chiến dịch của mình

Đặt trước theo Ngân sách cố định

Chọn một mức ngân sách. Hệ thống sẽ dự đoán:

 • Số lần hiển thị bạn sẽ tạo ra.
 • Số lượng người mà bạn sẽ tiếp cận được.
 • Tần suất bạn tiếp cận mọi người.
 • Chi phí cho mỗi một nghìn lần hiển thị (CPM)

Đặt trước theo Số lần hiển thị cố định

Chọn số lần hiển thị bạn muốn phân phối. Hệ thống sẽ dự đoán:

 • Số lượng người mà bạn sẽ tiếp cận được.
 • Tần suất bạn tiếp cận mọi người.
 • Chi phí mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM).
 • Ngân sách.

Đặt trước theo phạm vi tiếp cận cố định

Chọn số lượng người mà bạn muốn tiếp cận. Hệ thống sẽ dự đoán:

 • Số lần hiển thị bạn sẽ tạo ra.
 • Tần suất bạn tiếp cận mọi người.
 • Chi phí mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM).
 • Ngân sách.

Đặt trước theo tỉ lệ phạm vi tiếp cận cố định

Chọn tỉ lệ phần trăm đối tượng có thể tiếp cận trên TikTok (dựa trên các mục lựa chọn nhắm mục tiêu của bạn). Hệ thống sẽ dự đoán:

 • Số lần hiển thị bạn sẽ tạo ra.
 • Số lượng người mà bạn sẽ tiếp cận được.
 • Tần suất bạn tiếp cận mọi người.
 • Chi phí mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM).
 • Ngân sách.

 

Cách thiết lập Chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất

Tổng quan

Để thiết lập chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất, bạn sẽ cần lựa chọn nhiều mục ở các cấp độ Chiến dịch, Nhóm quảng cáo và Quảng cáo.

Ở cấp độ Chiến dịch, bạn sẽ:

 • Tạo chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo của TikTok for Business, rồi chọn Cách mua là Phạm vi tiếp cận và tần suất.

Ở cấp Nhóm quảng cáo, bạn sẽ:

 • Xác định đối tượng, thời điểm và cách thức bạn muốn đối tượng mục tiêu xem quảng cáo của mình thông qua các tùy chọn nhắm mục tiêu và phân phối đa dạng.
 • Truyền tải thông điệp của bạn đến người dùng thông qua Chiến lược nhiều mẫu quảng cáo.
 • Có quyền kiểm soát tốt hơn khi quảng cáo của bạn xuất hiện ở Trên đầu bảng tin.

Ở cấp độ Quảng cáo, bạn sẽ:

 • Thêm video, bài đăng TikTok và phần bổ trợ tương tác để giới thiệu với đối tượng của bạn. Chọn điểm đến để hướng đối tượng tới đó bằng cách sử dụng:
 • Liên kết sâu
 • URL và trang cửa hàng ứng dụng
 • Trang tức thì TikTok
 • Trang trong ứng dụng TikTok (Nhạc, Hồ sơ, v.v.)
 • Trang Thử thách hashtag thương mại và Hiệu ứng thương hiệu
 • Trang chi tiết sản phẩm trong TikTok Shop

Sau khi khởi chạy chiến dịch, bạn có thể tạo đối tượng tùy chỉnh.

 • Tạo đối tượng tùy chỉnh từ chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất, rồi tương tác lại với họ trong các chiến dịch trong tương lai.

Cấp độ Chiến dịch

 1. Tạo một chiến dịch mới trên Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 2. Chọn Cách mua là Phạm vi tiếp cận và tần suất.
 3. Chọn Mục tiêu quảng cáo.
 4. Nhập Tên chiến dịch ở phần Cài đặt.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.

Hãy đọc bài viết Cách chọn đúng mục tiêu để xác định đúng mục tiêu hỗ trợ tốt nhất nhu cầu của bạn.

Cấp nhóm quảng cáo

 1. Nhập Tên nhóm quảng cáo.
 2. Vị trí được đặt mặc định là TikTok và không thể thay đổi. Bạn có thể bật các tính năng Bình luận của người dùng, Tải video xuống và Chia sẻ video.
 3. Sử dụng mô-đun Nhắm mục tiêu để xác định phạm vi đối tượng mà bạn muốn tiếp cận. Phạm vi tiếp cận và tần suất cũng hỗ trợ đối tượng tùy chỉnh/đối tượng tương tự.
  1. Đối tượng: Chọn Bao gồm và Loại trừ một số loại đối tượng nhất định.
   1. Lưu ý: Chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất không tự động làm mới dữ liệu đối tượng. Bạn có thể cập nhật dữ liệu này bằng cách thủ công.
 • Thông tin nhân khẩu học:
  • Địa điểm: Hãy chọn một hoặc nhiều địa điểm để nhắm mục tiêu cho quảng cáo của bạn. Tất cả các địa điểm phải ở trong cùng một quốc gia hoặc khu vực.
  • Tuổi: Nếu bạn sử dụng tùy chọn Không giới hạn, thì các đối tượng từ 13 tuổi trở lên sẽ được đưa vào phạm vi đối tượng của bạn.
  • Giới tính: nếu bạn sử dụng Không giới hạn, thì cả các đối tượng Nam và Nữ sẽ được đưa vào phạm vi đối tượng của bạn.
  • Ngôn ngữ: nếu bạn sử dụng tùy chọn Không giới hạn, thì tất cả các ngôn ngữ sẽ được đưa vào phạm vi đối tượng của bạn.
  • Danh mục mối quan tâm: bạn có thể nhắm mục tiêu người dùng theo mối quan tâm dựa trên video họ xem.
  • Thiết bị: Chọn các tùy chọn dựa trên thiết bị của người dùng. Bạn có thể nhắm mục tiêu dựa trên Hệ điều hành, Mẫu thiết bị, Loại kết nối, Nhà mạng và Giá thiết bị của người dùng.

4. Sử dụng Nhắm mục tiêu theo bối cảnh để xác định vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trong bảng tin “Dành cho bạn”.

 • Đọc thêm thông tin về quảng cáo Trên đầu bảng tin để xác định Loại bảng tin phù hợp nhất với bạn.

5. Sử dụng Lịch trình để chọn phạm vi ngày phân phối quảng cáo của bạn.

 • Hoạt động phân phối quảng cáo bắt đầu lúc 12:00 đêm dựa trên múi giờ của quốc gia/khu vực bạn đã chọn trong mục Địa điểm. Thời gian kết thúc là 11:59 đêm hàng ngày.
 • Bạn có thể lên lịch phân phối quảng cáo đến 255 ngày sau ngày hiện tại.
 • Bạn có thể lên lịch việc phân phối quảng cáo trong thời gian từ 1 đến 90 ngày.
 • Bạn phải tạo nhóm quảng cáo ít nhất một ngày trước khi bắt đầu phân phối quảng cáo.

6. Sử dụng Đặt trước theo tỉ lệ phạm vi tiếp cận cố định để chọn phương thức Mua và Đặt trước:

 • Ngân sách cố định
 • Số lần hiển thị cố định
 • Phạm vi tiếp cận cố định
 • Tỉ lệ phần trăm cố định

7. Trong mục Giới hạn tần suất, hãy chọn tần suất mọi người thấy quảng cáo của bạn. Chọn từ:

 • Tần suất mặc định
  • Tần suất mặc định sẽ được xác định theo số ngày trong lịch trình Nhóm quảng cáo.
   • Nếu Lịch trình chiến dịch = 1 ngày: Hiển thị quảng cáo không quá 3 lần mỗi ngày.
   • Nếu 2 ngày ≤ Lịch trình chiến dịch < 7 ngày: Hiển thị quảng cáo không quá 3 lần trong cả khoảng thời gian đã lên lịch.
   • Nếu Lịch trình chiến dịch ≥ 7 ngày: Hiển thị quảng cáo không quá 3 lần trong mỗi khoảng thời gian 7 ngày.
 • Giới hạn tần suất tùy chỉnh
  • Để sử dụng Giới hạn tần suất tùy chỉnh, bạn sẽ cần chỉ định số lần tối đa mà một người sẽ thấy quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian đặt sẵn.
   • Số lần hiển thị ≤ số ngày ≤ số ngày theo lịch (tối đa là 30)
   • Ví dụ: 5 lần trong 1 ngày hoặc 5 lần trong 14 ngày.

8. Trên màn hình Gửi nhóm quảng cáo và đặt trước khoảng không quảng cáo, hãy xem các điều khoản và xác nhận cài đặt, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

 • Đánh dấu vào ô để nhận thông báo qua email về các vấn đề của nhóm quảng cáo.

9. Sau khi chuẩn bị xong Nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào Tiếp theo để xác nhận lựa chọn của bạn trên màn hình Gửi nhóm quảng cáo và đặt trước khoảng không quảng cáo.

R & F Creation Guide-Ad Group level-GIF

 

Lưu ý:

 • Mỗi đơn hàng có ngưỡng Tiếp cận tối thiểu là 100.000. Ngưỡng này không phụ thuộc vào phương thức Đặt trước. Nếu không đạt được ngưỡng này, bạn có thể cần điều chỉnh ngân sách và cài đặt nhắm mục tiêu ở cấp nhóm quảng cáo cho đến khi đạt đến ngưỡng Phạm vi tiếp cận.
 • Nếu bạn đã chọn thông báo cho những người nhận được lựa chọn khi gửi nhóm quảng cáo của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email nếu mẫu quảng cáo của bạn chưa vượt qua vòng xem xét quảng cáo hoặc nếu bạn không có đủ số dư tài khoản.
 • Chiến dịch của bạn sẽ tự động đóng và không thể phân phối vào 5 phút trước khi bắt đầu lịch trình phân phối quảng cáo nếu:
  • Không có mẫu quảng cáo nào vượt qua vòng xem xét quảng cáo.
  • Tài khoản của bạn không có đủ số dư.
  • Tất cả các quảng cáo đều bị tạm dừng.

Cấp độ Quảng cáo

 1. Nhập Tên quảng cáo.
 2. Thêm mẫu quảng cáo của bạn bằng cách:
  • Tải video lên.
  • Chọn một mẫu quảng cáo từ thư viện của bạn.
  • Tạo một mẫu quảng cáo bằng cách sử dụng công cụ tạo mẫu quảng cáo của Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 3. Nhập Chi tiết quảng cáo, bao gồm Tên hiển thị, Văn bản và Hình ảnh hồ sơ.
 4. Trong Trang đích đến, bạn có thể chọn trang để hướng người dùng đến đó. Chọn từ:
  • Trang web: Nhập một URL để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web hoặc trang cửa hàng ứng dụng của bạn.
   • Liên kết sâu: Nhập URL để hướng lưu lượng truy cập đến một vị trí trong ứng dụng trong TikTok. Nếu không có sẵn liên kết này, người dùng sẽ được chuyển hướng đến URL hoặc trang cửa hàng ứng dụng của bạn.
   • Thử thách hashtag và Hiệu ứng thương hiệu: Những mục này do TikTok thiết lập. Để lấy URL nhằm truy cập các trang này, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của bạn để biết thông tin chi tiết.
  • Trang tức thì TikTok: Tạo trang trong ứng dụng để người dùng trải nghiệm.
   • Nhấp vào + Tạo để tạo một Trang tức thì mới
   • Nhấp vào + Từ thư viện để tải lên một Trang tức thì có sẵn.
 5. Trong mục Lời kêu gọi hành động, chọn một hành động để người dùng thực hiện khi xem quảng cáo của bạn. Chọn từ:
  • Động: Được tối ưu hóa cho ngành và mục tiêu của bạn. Các nội dung Lời kêu gọi hành động khác nhau sẽ được hiển thị cho những người dùng khác nhau để đạt được kết quả tối ưu.
  • Tiêu chuẩn: Chọn lời kêu gọi hành động của bạn.
 6. Trong mục Theo dõi, chọn phương thức theo dõi yêu thích của bạn.
  • TikTok hỗ trợ TikTok Pixel và các dịch vụ của bên thứ ba. Chọn từ Theo dõi số lần hiển thị và Theo dõi số lượt nhấp.

Lưu ý: Đọc thông tin về Trung tâm An toàn thương hiệu để tìm hiểu cách TikTok giúp bạn kể câu chuyện của mình một cách an toàn và bảo mật.

7. Nhấp vào Gửi để hoàn thiện và gửi quảng cáo của bạn đi để xem xét.

 

Lưu ý: Để hệ thống có thể phân phối chiến dịch Phạm vi tiếp cận và tần suất của bạn, bạn phải có ít nhất một quảng cáo vượt qua được vòng xem xét quảng cáo, được phê duyệt và không bị tạm dừng tại thời điểm 5 phút trước khi bắt đầu lịch trình phân phối. Bạn nên tạo quảng cáo 1 đến 2 ngày trước thời điểm bắt đầu lịch phân phối quảng cáo.

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...