Mô hình 5T trong marketing

HomeBlogMô hình 5T trong marketing

Mô hình 5T trong marketing, hãy bắt đầu trước hết với áp dụng phương pháp quản trị 5T – xây dựng trên nền tảng sự đồng cảmvà truyền cảm hứng– gồm 5 yếu tố quan trọng, đó là: TARGET (mục tiêu), TRAINING (huấn luyện), TOOLS (công cụ), TRUST (niềm tin) và TREAT (thực thi).

Target (truyền thông mục tiêu): phải liên tục chia sẽ thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như mục tiêu của tổ chức. Không chỉ là hiện tại ‘ đang ở đâu ’ mà phải là sẽ ‘ đến nơi đâu ’. Những người lớn tuổi luôn thích làm một phần của thành tựu to lớn. Chính mục tiêu thu hút sẽ thúc đẩy hành động.

Cách truyền cảm hứngđến mô hình 5T trong marketing đến một người thợ tốt nhất là giúp anh ta cảm thấy mình đang tham gia xây dựng một thánh đường chứ không phải đang xây bức tường. Khi ấy họ sẽ tự tin làm việc với cả mồ hôi và nước mắt.

Tương tự, thay vì chỉ loay hoay với KPI cá nhân – hãy phác hoạ bức tranh sinh động về quy mô và vị thế công ty trong tương lai; miêu tả rõ ràng về tinh thần của tập thể dũng cảmsẵn sàng đương đầu thử thách  mỗi cột mốc thời gian. .. Nếu không, các banker mới sẽ bị giảm dần cảm hứng làm việc  sức ép chỉ tiêu lặp lại hết tháng này đến tháng nọ.

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

Tiếp thị 5T trong Marketing

Mô hình 5T trong marketing. Những gì thiết lập nên hoạt động tiếp thị? Dựa trên quan hệ với khách hàng, lâu nay các chuyên gia tiếp thị cho rằng hoạt động tiếp thị là sự phối kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, gồm 4P (Product – Sản phẩm, Price – Giá cả, Place – Địa điểm, Promotion – Tiếp thị)

3C (Customers – Khách hàng, Competitors – Đối thủ cạnh tranh, Corporation – Công ty). Song ngày nay, tiếp thị không còn đơn giản như thế nữa. Vượt ra ngoài 4P và 3C, yếu tố 5T đã ra đời với mục đích trở thành một khuôn mẫu tiếp thị hoàn chỉnh nhất.

Giám đốc tiếp thị (CMO) của nhiều công ty ngày nay đang phải đối diện với vô số những cơ hội và thử thách kinh doanh chưa từng có:

Trách nhiệm giải trình tiếp thị: Không có gì quá bí mật với việc ngày càng nhiều hơn những CEO đòi hỏi các kết quả tiếp thị rõ ràng và hữu hình nhất. Kết quả là không ít CMO phải đưa ra nhiều chiến thuật mới nhằm đảm bảo chức năng tiếp thị dễ dàng giải trình và có thể đánh giá được.

Toàn cầu hoá: Việc phục vụ thị trường toàn cầu đòi hỏi những chiến dịch tiếp thị phối kết hợp liên châu lục để hợp nhất những thông điệp, tuy vậynhững chiến dịch này phải thoả mãn được nhu cầu và tập quán bản địa.

Những mong đợi tiêu dùng mới: Người dùng ngày càng cẩn trọng và nhạy cảm hơn với sự an toàn và spam. Việc tuân thủ những quy định của một thị trường và từng quốc gia là vô cùng cần thiết.

Sáp nhập và hợp nhất (M & A): Sự phát triển không ngừng nghỉ của những hoạt động M & A đòi hỏi ở tiếp thị các thông điệp hợp nhất nhanh, sự thích nghi với các thương hiệu mới.

Công nghệ tiếp thị mới: Sự ra đời của các công nghệ internet mới đã gia tăng mạnh mẽ những phương thức giao tiếp chưa từng có với những khách hàng. Điều này mở ra cơ hội cho phép những công ty hướng tới việc tiếp cận các khách hàng theo những phương cách cá nhân. Tuy nhiên, những công nghệ mới phải được thực thi và tích hợp trên khắp toàn cầu với các đội tiếp thị khu vực thực thi những chiến dịch tại địa phương.

Hợp tác liên ngành: Việc phối kết hợp với nhiều bộ phận tiếp thị khu vực, những phòng ban kinh doanh sản phẩm và bán hàng là một nhiệm vụ quan trọng. Các quy trình cần được tiêu chuẩn hoá nhằm hỗ trợ việc ra mắt sản phẩm mới hay đáp ứng những nhu cầu khách hàng trong một ngân quỹ tiếp thị hạn hẹp. Các thuật ngữ giống như “Điều gì tạo thành một khách hàng chất lượng?” cần được tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu.

Yếu tố 5T đối với mỗi hoạt động tiếp thị:

  1. Total Strategy – Chiến lược toàn diện.
  2. Techniques & Processes – Kỹ thuật & Quy trình.
  3. Tracking & Predictive Modeling – Theo sát & Khuôn mẫu dự báo.
  4. Technology – Công nghệ.
  5. Talent – Tài năng.

Bằng việc tiếp cận những hoạt động tiếp thị theo các yếu tố 5T, CMO sẽ có được một phương pháp tích hợp giúp thực thi có hiệu quả tiếp thị toàn cầu.

Total Strategy – Chiến lược toàn diện.

Yếu tố này liên quan tới việc thay đổi chiến lược trong danh mục sản phẩm của công ty. Nó thực sự không xa lạ lắm với các công ty lớn có hàng tá danh mục sản phẩm phân phối trên thị trường – hoặc là hàng trăm sản phẩm ở một số công ty lớn. Việc quản trị tốt danh mục sản phẩm và ưu tiên trong danh mục sản phẩm là rất quan trọng.

Những gì định hình nên một chiến lược tăng trưởng hiệu quả đối với danh mục sản phẩm?

Những nhân tố cốt lõi nào cần thiết đối với những bản chiến lược nhằm chiếm phần thắng trên thị trường và đưa sản phẩm ra toàn cầu?

Nơi đâu cần cắt bỏ khoản đầu tư? Làm thế nào chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường với những nỗ lực của bản thân?

Techniques and Processes – Kỹ thuật và Quy trình.

Thông tin nên lưu chảy như thế nào nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất đối với các hoạt động tiếp thị toàn cầu? Chúng ta ra quyết định thế nào? Các quy trình tiếp thị của chúng tôi là như thế nào? Bản đồ quy trình tiếp thị trong năm tới là như thế nào? trong ba năm tiếp theo thế nào?

Các quy trình lập dự toán và đánh giá ngân sách:

Ngân quỹ cần được bố trí thế nào?

Làm sao để giao tiếp hiệu quả nhất với từng khách hàng? Đâu là các địa điểm giao tiếp tốt nhất?

Các dòng thông tin nên lưu chuyển thế nào giữa tiếp thị với những hoạt động khác ví như bán hàng, kinh doanh, . .. ?

Các chuẩn mực và yếu tố cho việc đánh giá những chiến dịch và sáng kiến mới.

Liệu có thể áp dụng nguyên tắc 6 sigma vào các quy trình của doanh nghiệp?

Khuôn mẫu dự báo và theo dõi.

Chúng ta cần làm thế nào  tiếp thị có thể dễ giải trình hơn? Chúng ta đánh giá những chiến dịch tiếp thị thế nào nhằm đảm bảo các dự báo kết quả chính xác nhất ra làm sao?

Technology – Công nghệ.

Chúng ta thực thi công nghệ trên toàn cầu thế nào nhằm đảm bảo các giao tiếp khách hàng hiệu quả  việc đánh giá kết quả nhanh? Những yêu cầu kinh doanh bạn cần  IT? Công nghệ hỗ trợ quy trình tiếp thị và bán hàng nằm trong biểu đồ đường đi 3 năm tới? Chúng ta tích hợp với những công nghệ bán hàng nào?

  • Internet/Web/thương mại điện tử.
  • Các dữ liệu khách hàng hợp nhất/thích hợp.
  • Các dịch vụ khách hàng khác.
  • Phần mềm quản lý các chiến dịch tiếp thị; Phần mềm Đánh giá  Ra quyết định.
  • Dữ liệu phân tích tiếp thị, Phần mềm

Talent – Tài năng.

Chúng ta có thể chắc chắn thế nào về việc những nhân viên tiếp thị được huấn luyện sẽ có khả năng làm việc với những kỹ thuật và quy trình tiếp thị mới? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ đưa ra được các quyết định chính xác dựa trên những nghiên cứu và tính toán chiến lược?

Vai trò và nhiệm vụ của một tập thể nhân viên là như thế nào? Các tập thể nhân viên này giao tiếp thế nào? Động lực là ở đâu?

Chiến lược huấn luyện với một chương trình các kỹ năng tiếp thị phù hợp trên cơ sở chức năng tiếp thị.

Đảm bảo cán cân giữa khoa học và nghệ thuật tiếp thị.

5T sẽ làm thay đổi Tương lai của tiếp thị.

Không thể phủ nhận rằng yếu tố 5T có ảnh hưởng vô cùng lớn và sâu sắc lên những mối quan hệ khách hàng. Ví dụ, với việc thực thi các công nghệ tích hợp đối với những nhu cầu khách hàng khác nhau thông qua tiếp cận dữ liệu khách hàng, một nhân viên tiếp thị khu vực có thể xây dựng những chiến dịch dựa trên nền tảng của mạng lưới các tổ chức tiếp thị. Bằng việc theo sát thành công của chiến dịch, các công ty sẽ nhận ra các khách hàng quan trọng hơn cần hướng tới, họ học được nhiều điều về những thành công và thất bại trước đây.

Mặc dù rất có thể đó sẽ là một quy trình nhiều năm đối với những công ty lớn muốn áp dụng tất cả yếu tố 5T, tuy nhiên phương thức tích hợp và  tính chất toàn cầu hơn trong những hoạt động tiếp thị sẽ đưa tới cho CMO một khả năng giải trình hiệu quả hơn đối với các chiến dịch toàn cầu. Nó giúp họ “thực hiện tiếp thị như điều hành một công ty”.

Yếu tố 5T đã bổ sung các nền tảng mới vào chức năng tiếp thị, đảm bảo rằng hoạt động tiếp thị sẽ trở nên hiệu quả nhất khi các CMO đối mặt với những thử thách và cơ hội kinh doanh hiện tại. 5T đang dần làm biến dạng chức năng tiếp thị và định hình phương thức điều hành tiếp thị trong tương lai.

Yếu tố 5T thay đổi hành vi tiêu dùng

Người tiêu dùng sẽ chọn sản phẩm/dịch vụ của bạn nếu bạn có thể tập trung vào 05 yếu tố quan trọng dưới đây. Làm sao để họ có thể thoả mãn 05 yếu tố quan trọng khi suy nghĩ về sản phẩm/dịch vụ của bạn:

1. THÔNG THẠO

Họ phải am hiểu sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Khách hàng hiện đại rất lười tìm kiếm và họ cần bạn phải tìm phương pháp làm sao giúp họ am hiểu được sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đội ngũ marketing phải luôn tối ưu cách thức để hỗ trợgiúp cho khách hàng am hiểu sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó là điều kiện đầu tiên.

2. TIỆN LỢI

Họ phải thấy khi cần sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn phải thật đơn giản và thuận tiện. Họ có thể đăng ký hay mua ở bất cứ đâu mà họ cho là thuận tiện. Mạng lưới kênh phân phối, hỗ trợ, đăng ký và các thủ tục phải rất thuận tiện và thích hợp với bối cảnh của họ.

Tiện lợi cũng thể hiện tính Smart của sản phẩm/dịch vụ. Làm sao họ có thể dễ dàng sử dụng theo cách plug & play theo xu thế như hiện nay.

3. THÍCH THÚ

Người tiêu dùng khi trông thấy sản phẩm/dịch vụ và chương trình của bạn sẽ cảm thấy muốn mua, muốn trải nghiệm. Đó là việc không dễ dàng với những nhà marketing. Cần phải phân tích được giá trị sản phẩm và những giá trị thu hút khách hàng  sản phẩm làm cho họ cảm giác hứng thú.

4. THƯỞNG

Người tiêu dùng sẽ chọn bạn một phần bởi vì sản phẩm và chương trình có giá trị dành cho họ. Tâm lý hậu mãichăm sóc khách hàng tốt chính là điều đầu tiên mà khách hàng muốn.

5. THÓI QUEN

Hãy cho họ có cơ hội dùng sản phẩm/dịch vụ của bạn. Có nhiều cách để cho họ dùng sản phẩm, cho họ trải nghiệm hoặc cho họ dùng thông qua những chương trình bán hàng cũng có thể bán cho công ty để họ dùng và từ từ họ sẽ đem về lợi ích cho cả công ty và cho mình.

05 yếu tố nêu trên cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng cộng với giá trị của sản phẩm để lợi ích người tiêu dùng nhận về cao nhất sẽ có lợi cho bán hàng của bạn.

Hình ảnh đào tạo TL ACADEMY vởi Cố Vấn Chiến Lược – Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân

 

Dịch vụ Marketing trọn gói Digital Marketing Top 1 – TL Academy chuyên cố vấn chiến lược Marketing Toàn Diện chủ doanh Nghiệp, Đào Tạo Marketing: Brand – Trade – Digital Marketing, lập kế hoạch Marketing, xử lý khủng hoảng truyền thông, xây dựng và định vị đỉnh cao trong tâm trí khách hàng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...