Mời KOL/ KOC bán hàng trên TikTok Shop qua tiếp thị liên kết

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokMời KOL/ KOC bán hàng trên TikTok Shop qua tiếp thị liên...

Mời KOL/ KOC bán hàng trên TikTok Shop qua tiếp thị liên kết

Quy trình bán hàng trên TikTok thông qua Nhà sáng tạo nội dung

Cách bán hàng trên TikTok thông qua Chiến dịch Tiếp Thị Liên Kết

Các loại chiến dịch Tiếp Thị Liên Kết dành cho Nhà bán hàng:
Kế Hoạch Mở (Open Plan): Sẽ được mở cho tất cả Nhà sáng tạo nội dung tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết. Nhà sáng tạo nội dung cảm thấy hứng thú với một sản phẩm phù hợp, có thể đăng ký bán sản phẩm và có thể bắt đầu khi đăng ký được chấp thuận.
Kế Hoạch Mục Tiêu (Targeted Plan): Cho phép Nhà bán hàng mời những Nhà sáng tạo nội dung cụ thể để bán sản phẩm. Nhà sáng tạo nội dung có thể bắt đầu bán sản phẩm sau khi chấp nhận lời mời của Nhà bán hàng.
Kế Hoạch Cửa Hàng (Shop Plan): Cho phép Nhà bán hàng tạo một mức hoa hồng cho tất cả sản phẩm trong Trung tâm Nhà bán hàng (Seller Center) và thứ tư ưu tiên mức hoa hồng đề xuất cho các sản phẩm sẽ theo thứ tự như sau: Kế hoạch mục tiêu > Kế hoạch mở > Kế hoạch cửa hàng.
Kế Hoạch Mở
Kế Hoạch Mục Tiêu
Kế Hoạch Cửa Hàng
Sản phẩm
Sản phẩm được nhà bán hàng chọn
Sản phẩm được nhà bán hàng chọn
Cho tất cả sản phẩm
Mức hoa hồng
Mức hoa hồng cụ thể
Mức hoa hồng cụ thể
Mức hoa hồng chung
Nhà sáng tạo nội dung
Tất cả Nhà sáng tạo
Nhà sáng tạo cụ thể được mời
Tất cả Nhà sáng tạo
QUAN TRỌNG: Chọn chiến dịch Tiếp thị liên kết phù hợp nhất với mục tiêu cửa hàng và thương hiệu

Kế Hoạch Mở

Cổng vào

 • Đăng nhập vào Trung tâm Nhà bán hàng (Seller Center)
 • Vào trang “Tiếp Thị Liên Kết”
 • Ấn vào Kế Hoạch Mở
 • Ấn vào “Kế Hoạch Mở mới” nằm ở phía trên bên phải màn hình.

Chọn sản phẩm

Chọn một hoặc nhiều sản phẩm tham gia kế hoạch, ấn “Tiếp theo” để chỉnh sửa kế hoạch
*Chú ý: Một sản phẩm sẽ có 3 trạng thái:
 • Đang hoạt động: sản phẩm đang sẵn sàng để thêm vào chiến dịch
 • Đã bị hủy bỏ: Sản phẩm đã bị hủy kích hoạt
 • Bao gồm trong kế hoạch: Sản phẩm đã nằm trong một kế hoạch được tạo.
Chỉnh sửa kế hoạch
Điều chỉnh hoa hồng và giới thiệu đặc điểm sản phẩm cho các chiến dịch
 • Mức hoa hồng phải ở khoảng 1% – 50%
 • Sau khi Nhà sáng tạo gửi yêu cầu tham gia chiến dịch thì Nhà bán hàng sẽ thấy nút “Chấp thuận Nhà sáng tạo”. Nhà bán hàng chấp nhận để đồng ý cho Nhà sáng tạo tham gia chiến dịch.
 • Giới thiệu về sản phẩm: Miêu tả tính năng và công dụng chính của sản phẩm (ví dụ: thiết kế, phong cách, kiểu sáng, chất liệu, loại vải, màu sắc, cách sử dụng, chức năng …). Độ dài tối đa là 500 ký tự.
 • Nhà bán hàng có thể chỉnh một mức hoa hồng và thao tác chấp nhận đăng ký từ Nhà sáng tạo.
Một cửa sổ sẽ tự động nhảy ra để báo cho Nhà bán hàng biết liệu rằng kế hoạch đã được tạo thành công sau khi ấn “Gửi” hay chưa.
Kiểm soát các đăng ký của Nhà sáng tạo nội dung
 • Ấn vào “Quản lý Nhà sáng tạo” ở phía trên bên phải bên cạnh “Kế hoạch mở mới”
 • Quản lý đăng ký tham gia của Nhà sáng tạo bằng cách ấn vào trang “Đồng ý” hay “Từ chối
*Chú ý: Mỗi đơn đăng ký sẽ có 3 trạng thái*
 • Đồng ý, Từ chối và Đã hết hạn
 • Nhà bán hàng có thể chọn Đồng ý, Từ chối hoặc Xóa đơn đăng ký
Kế Hoạch Mục Tiêu

Cổng vào

 • Đăng nhập vào Trung tâm Nhà bán hàng (seller center)
 • Vào trang “Tiếp thị liên kết”
 • Ấn vào Kế hoạch được nhắm mục tiêu
 • Ấn vào “Kế hoạch được nhắm mục tiêu mới” nằm ở phía trên bên phải màn hình.

Thêm sản phẩm vào kế hoạch

 • Chọn một hoặc nhiều sản phẩm tham gia kế hoách, ấn “Tiếp theo” để chỉnh sửa kế hoạch
*Chú ý: Một sản phẩm sẽ có 3 trạng thái:
 • Đang hoạt động: sản phẩm đang sẵn sàng để thêm vào chiến dịch
 • Đã bị hủy bỏ: Sản phẩm đã bị hủy kích hoạt
 • Bao gồm trong kế hoạch: Sản phẩm đã nằm trong một kế hoạch được tạo.

Chỉnh sửa kế hoạch

 • Thêm tên kế hoạch và mô tả về kế hoạch (không bắt buộc)
 • Thêm mức hoa hồng và miêu tả lí do chạy chiến dịch sản cho sản phẩm
 • Mức hoa hồng phải ở mức 1% – 80%
 • Nhà bán hàng có thể xóa và thêm sản phẩm mới
 • Mức phí hoa hồng 0%: chỉ được kích hoạt cho các Nhà bán hàng tham giao vào chiến dịch thông qua đăng ký với TikTok Shop. Nếu Nhà bán hàng muốn kích hoạt mức phí hoa hồng 0%, Nhà bán hàng cần:
  • Sản phẩm có giá rẻ hơn so với đối thủ trên nền tảng
  • Nhà sáng tạo đồng ý mức phí hoa hồng là 0%
Một cửa sổ sẽ tự động nhảy ra để báo cho Nhà bán hàng biết liệu rằng kế hoạch đã được tạo thành công sau khi ấn “Gửi” hay chưa.
Chọn Nhà sáng tạo KOL/ KOC/ Influ
 • Tìm Nhà sáng tạo bằng cách điền tên tài khoản của Nhà sáng tạo và chọn vào Nhà sáng tạo được phép tham gia TikTok Shop
 • Sẽ tốt hơn nếu Nhà bán hàng liên hệ Nhà sáng tạo yêu thích trước (nên xem bước 2)
 • Số lượng Nhà sáng tạo tối đa được mời tham gia là 30
Quản lý Nhà sáng tạo
Từ bước này, Nhà bán hàng có thể quản lý Nhà sáng tạo và kiểm tra thông tin sản phẩm được thêm:
 • Kiểm tra liệu rằng sản phẩm đã được thêm hay sản phẩm nào được Nhà sáng tạo thêm
 • Nhà bán hàng có thể loại Nhà sáng tạo ra khỏi chiến dịch thông qua chức năng “Quản lý Nhà sáng tạo”
Kế Hoạch Cửa Hàng

Cổng vào

 • Đăng nhập vào Trung tâm Nhà bán hàng (Seller Center)
 • Vào trang “Tiếp Thị Liên Kết
 • Ấn vào Kế Hoạch Cửa Hàng

Chỉnh sửa kế hoạch

 • Nhập mức hoa hồng cho toàn sản phẩm trong cửa hàng
 • Nhà bán hàng có thể bỏ Kế hoạch cửa hàng bằng cách ấn vào “Thoát kế hoạch“. Sẽ có cửa sổ thông báo nhảy ra để Nhà bán hàng xác nhận hủy Kế hoạch cửa hàng.
Chú ý: Các thay đổi sẽ cần thời gian để thực hiện

Quản lý Nhà sáng tạo

Từ bước này, Nhà bán hàng có thể quản lý Nhà sáng tạo và kiểm tra các sản phẩm nào được Nhà sáng tạo lựa chọn:
 • Kiểm tra sản phẩm đã được thêm và sản phẩm nào được Nhà sáng tạo thêm
 • Nhà bán hàng có thể ngưng làm việc với Nhà sáng tạo bằng cách loại Nhà sáng tạo ra khỏi kế hoạch thông qua việc ấn vào “Quản lý Nhà sáng tạo”

Làm sao để kết nối được với các Nhà sáng tạo KOL, KOC

Hãy ghé thăm Sàn Nhà sáng tạo

Đây là chức năng cho phép tìm kiếm Nhà sáng tạo nội dung một cách đơn giản dễ dàng. Nhà bán hàng có thể lọc và tìm kiếm Nhà sáng tạo phù hợp với sản phẩm của mình.

Chia sẻ liên kết (link) sản phẩm trực tiếp với Nhà sáng tạo

Nhà bán hàng có thể chủ động liên hệ và chia sẻ liên kết sản phẩm cho Nhà sáng tạo nhằm giới thiệu để bắt đầu quá trình hợp tác trong tương lai.

Thêm thông tin liên hệ vào Trung tâm Nhà bán hàng (Seller Center)

Tạo những cơ hội cho Nhà sáng tạo liên hệ Nhà bán hàng bằng việc hoàn thành điền các thông tin liên hệ. Và lưu ý nên kiểm tra thông báo thường xuyên ở trong chức năng Tin nhắn.

Thanh toán và Quyết toán

Hoa hồng tiếp thị liên kết sẽ được trừ trực tiếp trung phần thông tin thanh toán của Nhà bán hàng dành cho bên thứ 3 và được chuyển cho Nhà sáng tạo tương ứng. Sau khi đơn hàng được giao hơn 6 ngày, Nhà sáng tạo sẽ nhận được hoa hồng vào ngày kế tiếp sau khi đơn hàng được giao. (ngày thứ 7 sau khi giao hàng thành công).
Để quan sát thông tin chi tiết, Nhà bán hàng có thể vào Trung tâm Nhà bán hàng (Seller center) >> Tài chính >> Lần rút tiền/ Hồ sơ đã quyết toán.

La bàn dữ liệu

Nhà bán hàng có thể xem và đánh giá hiệu quả chương trình Tiếp thị liên kết thông qua La bàn dữ liệu ở bên trái, và phía dưới sẽ xem được hiệu quả của các Kế hoạch tiếp thị liên kết.
Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn phân tích đánh giá Nhà sáng tạo cho các sản phẩm và kế hoạch, vào Trâm tâm nhà bán (Seller center) >> La bản dữ liệu >> Phân tích Nhà sáng tạo. Nhà bán hàng có thể theo dõi:
 • Xếp hạng các Nhà sáng tạo theo hiệu quả doanh thu, hoa hồng đươc cài đặt, và sản phẩm Nhà sáng tạo chọn bán
 • Tìm Nhà sáng tạo và tùy chỉnh các số liệu mà Nhà bán hàng muốn xem.

Mẫu miễn phí cho Tiếp thị liên kết

Điều khoản và điều kiện

 • Trong vòng 15 ngày Nhà bán hàng phải gửi sản phẩm đi, Nhà sáng tạo cần đăng tại 1 video hoặc livestream có chứa liên kết sản phẩm.
 • Nhà bán hàng có thể liên hệ Nhà sáng tạo để thảo luận chi tiết hợp tác thông qua thông tin liên hệ được cung cấp
 • Nhà sáng tạo có thể yêu cầu lên đến 5 sản phẩm khác nhau cho một lần
 • Nếu Nhà sáng tạo không đăng video hoặc livestream trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nhà bán hàng gửi sản phẩm đi, Nhà sáng tạo sẽ bị giới hạn trong việc để nghị mẫu sản phẩm miễn phí mới trong vòng 14 ngày
 • Nếu Nhà sáng tạo đăng video có chứa liên kết sản phẩm, Nhà sáng tạo cần để video ở chế độ công khi trong vòng 3 ngày
 • Nếu Nhà sáng tạo livestream có liên kết sản phẩm, Nhà sáng tạo cần duy trì liên kết sản phẩm ít nhất 10 phút

Huong dan tiktok shop,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...