Mục tiêu bán sản phẩm của TikTok Shop

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokMục tiêu bán sản phẩm của TikTok Shop

Mục tiêu bán sản phẩm của TikTok Shop. Mục tiêu Bán sản phẩm là giải pháp toàn diện để quảng cáo sản phẩm TikTok Shop của bạn trên Trình quản lý quảng cáo TikTok. Với mục tiêu Bán sản phẩm, bạn có thể tạo Quảng cáo mua sắm video (dành cho TikTok Shop) và Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP từ một vị trí duy nhất.

Giới thiệu về mục tiêu quảng cáo Bán sản phẩm

Mục tiêu quảng cáo Bán sản phẩm khai thác các tính năng hiện có của mục tiêu chiến dịch Mua hàng tại cửa hàng trước đó với các tính năng bổ sung mới nhằm thúc đẩy hiệu suất quảng cáo tích cực và tăng trưởng tổng thể của Cửa hàng TikTok.

Để sử dụng Bán sản phẩm cho TikTok Shop, nhà quảng cáo không cần tạo danh mục hoặc pixel.

Chương trình bán sản phẩm cho TikTok Shop hiện tự động có sẵn cho tất cả các nhà quảng cáo đã đăng ký ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc. Nếu Tài khoản quảng cáo của bạn không thể thấy mục tiêu Doanh số bán sản phẩm với nguồn sản phẩm TikTok Shop , trước tiên vui lòng kết nối TikTok Shop với Tài khoản quảng cáo cho mục đích quảng cáo theo một trong các cách sau:

 1. Trong Trung tâm người bán, kết nối một hoặc nhiều Tài khoản quảng cáo cho mục đích quảng cáo. Để biết các bước, hãy tham khảo Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm trong Trung tâm người bán .
 2. Hoặc trong Business Center, yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều Cửa hàng TikTok cho mục đích quảng cáo. Để biết các bước, hãy tham khảo Yêu cầu quyền truy cập cửa hàng TikTok từ Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp .
 3. Hoặc trong Trình quản lý quảng cáo, hãy liên kết Tài khoản TikTok với quyền Trưng bày được ủy quyền. Để biết các bước, hãy tham khảo Cách nhận quyền trưng bày .
  1280X1280 (12)

Cấp chiến dịch

Bây giờ bạn sẽ chọn nguồn Sản phẩm của mình ở cấp chiến dịch. Bạn phải chọn TikTok Shop để chạy Quảng cáo mua sắm video (dành cho TikTok Shop) hoặc Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP trước khi chọn loại quảng cáo.

bb586099-90a0-4550-bfb3-42f41ed1d9de

 

Cấp nhóm quảng cáo

Chỉ định xem nên sử dụng Quảng cáo mua sắm video hay Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP làm loại quảng cáo.

 

Quảng cáo mua sắm video

Quảng cáo mua sắm video
 • Chọn giữa TikTok Shop hoặc Showcase chi tiết nguồn sản phẩm.
  • Việc chọn TikTok Shop yêu cầu bạn phải có quyền truy cập vào cửa hàng và Tài khoản TikTok. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Bắt đầu với Quảng cáo mua sắm video (dành cho TikTok Shop) .
  • Việc chọn Trưng bày chỉ yêu cầu bạn có quyền truy cập vào Tài khoản TikTok. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Cách nhận quyền trưng bày .

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP

Quảng cáo mua sắm trực tiếp
 • Chọn danh tính của bạn, đó là hồ sơ TikTok mà luồng trực tiếp sẽ được phát. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Bắt đầu với Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP .

 

Các mục tiêu tối ưu hóa hiện được hỗ trợ bao gồm GMV ( MỚI! ), Mua hàng, Bắt đầu thanh toán và Nhấp chuột . Tỷ lệ giữ chân người xem và lượt nhấp vào sản phẩm trực tiếp (trực tiếp hơn 10 giây) được hỗ trợ cho Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP. Mục tiêu tối ưu hóa được chọn từ menu thả xuống.

 • Để tối ưu hóa kênh thấp hơn: GMV, Mua hàng
 • Để tối ưu hóa giữa kênh: Bắt đầu thanh toán, Nhấp vào sản phẩm trực tiếp
 • Để tối ưu hóa kênh trên: Tỷ lệ giữ chân người xem, Số nhấp chuột
e520b380-498c-4b55-b09a-28329678b185

 

Giờ đây, bạn cũng có thể sử dụng đối tượng Hoạt động cửa hàng trong chiến dịch Bán sản phẩm của mình. Đó là một cách tuyệt vời để thu hút lại khách hàng hiện tại và quan tâm của bạn, thu hút khách hàng mới và tăng lợi tức đầu tư vào quảng cáo của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Giới thiệu về đối tượng hoạt động của cửa hàng .

59cfccd0-7cb5-457f-a843-f01263337998

 

Cấp độ quảng cáo

Quảng cáo mua sắm video

 • Chọn một video làm quảng cáo của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Quảng cáo Spark trong Quảng cáo mua sắm video .
 • Bạn có thể sử dụng Bài đăng TikTok hiện có hoặc tải video lên TTAM.
 • Nếu sử dụng Bài đăng TikTok hiện có thì bài đăng đó không bắt buộc phải có liên kết sản phẩm.
 • Nếu Bài đăng TikTok hiện tại có liên kết sản phẩm thì không bắt buộc liên kết sản phẩm phải khớp với sản phẩm đã chọn trong quảng cáo.
 • Liên kết neo sản phẩm sẽ là lời kêu gọi hành động mặc định.
  • Hỗ trợ cả Liên kết neo đơn và đa sản phẩm (từ 1 đến 20 sản phẩm).
 • [MỚI] Việc chọn các tiện ích bổ sung tương tác là tùy chọn :
  • Bạn chỉ có thể sử dụng một trong các tiện ích bổ sung tương tác sau đây tại một thời điểm. Tuy nhiên, bạn có thể tạo quảng cáo bổ sung bằng các tiện ích bổ sung tương tác khác nhau.
   • Thẻ sản phẩm
   • Card màn hình
   • Nhãn dán biểu quyết
   • Nhãn dán đếm ngược
 • Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Những điều cần cân nhắc đối với Quảng cáo mua sắm video .

Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP

 • Chọn giữa nội dung TRỰC TIẾP theo thời gian thực dưới dạng quảng cáo hoặc một video duy nhất làm quảng cáo. Bạn có thể tạo quảng cáo bổ sung với các video riêng lẻ khác nhau dưới dạng quảng cáo.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với đại diện TikTok của bạn hoặc tham khảo Phản hồi và Trợ giúp .

 

Số liệu báo cáo có sẵn

Quảng cáo mua sắm video có cửa hàng hoặc trưng bày Quảng cáo mua sắm TRỰC TIẾP
Vị trí TikTok, bao gồm các vị trí mua sắm tại chỗ TikTok, bao gồm các vị trí mua sắm tại chỗ
Định dạng Video trong nguồn cấp dữ liệu

– Sử dụng bài đăng TikTok

– Tải video lên

Trong nguồn cấp dữ liệu TRỰC TIẾP

Video trong nguồn cấp dữ liệu chuyển sang TRỰC TIẾP

– Sử dụng bài đăng TikTok

– Tải video lên

Sự kiện đo lường Cửa hàng hoặc phòng trưng bày trên TikTok Cửa hàng hoặc phòng trưng bày trên TikTok
Loại khuyến mãi Băng hình SỐNG
Mục tiêu tối ưu hóa – Nhấp chuột

– Bắt đầu thanh toán

– Mua

– GMV

– Nhấp chuột

– Giữ chân người xem

– Sản phẩm Click TRỰC TIẾP

– Bắt đầu thanh toán

– Mua

– GMV

Nhắm mục tiêu – Nhắm mục tiêu thủ công (tìm kiếm hoặc nhắm mục tiêu lại)

– Nhắm mục tiêu theo Vị trí, Giới tính, Độ tuổi, Ngôn ngữ, Sở thích & Hành vi

– Nhắm mục tiêu tự động

– Nhắm mục tiêu thủ công (tìm kiếm hoặc nhắm mục tiêu lại)

– Nhắm mục tiêu theo Vị trí, Giới tính, Độ tuổi, Ngôn ngữ, Sở thích & Hành vi

– Nhắm mục tiêu tự động

Sự kiện thanh toán – CPC trên Nhấp chuột

– oCPM về Bắt đầu thanh toán và mua hàng & GMV

– CPC trên Nhấp chuột

– oCPM về tỷ lệ giữ chân người xem, nhấp vào sản phẩm TRỰC TIẾP, bắt đầu thanh toán, mua hàng & GMV

Phương thức đấu thầu – Chi phí thấp nhất

– Giới hạn chi phí (giao hàng tiêu chuẩn hoặc giao hàng nhanh)

– GMV cao nhất

– ROAS tối thiểu

– Chi phí thấp nhất

– Giới hạn chi phí (giao hàng tiêu chuẩn hoặc giao hàng nhanh)

– GMV cao nhất

– ROAS tối thiểu

Số liệu báo cáo Số liệu tại chỗ

– Xem trang chi tiết sản phẩm (tại chỗ)

– Bắt đầu thanh toán (tại chỗ)

– Tổng số lần mua (Tại chỗ)

– ROAS mua hàng (tại chỗ)

– Tổng số tiền mua GMV (Tại chỗ)

Số liệu video

– Lượt xem video

– Lượt xem video 6 giây

– Thời gian xem trung bình

Số liệu cơ bản

– Trị giá

– Với tới

– Số lần hiển thị

– Số nhấp chuột

– CTR

Thông tin chi tiết về khán giả

– Giới tính tuổi

– Vị trí

– Sở thích & Hành vi

– Thiết bị

– Đối tượng tùy chỉnh

Số liệu tại chỗ

– Xem trang chi tiết sản phẩm (tại chỗ)

– Bắt đầu thanh toán (tại chỗ)

– Tổng số lần mua (Tại chỗ)

– ROAS mua hàng (tại chỗ)

– Tổng số tiền mua GMV (Tại chỗ)

Số liệu TRỰC TIẾP

– Lượt xem TRỰC TIẾP

– TRỰC TIẾP Lượt xem độc đáo

– Lượt xem TRỰC TIẾP hiệu quả

– Nhấp chuột sản phẩm TRỰC TIẾP

Số liệu video (khi sử dụng Video trong nguồn cấp dữ liệu để TRỰC TIẾP)

– Lượt xem video

– Lượt xem video 6 giây

– Thời gian xem trung bình

Số liệu cơ bản

– Trị giá

– Với tới

– Số lần hiển thị

– Số nhấp chuột

– CTR

Thông tin chi tiết về khán giả

– Giới tính tuổi

– Vị trí

– Sở thích & Hành vi

– Thiết bị

– Đối tượng tùy chỉnh

 

cách quay tiktok,cách quay tik tok trên máy tính,cách tạo tài khoản tiktok,kiếm tiền tiktok,quyền truy cập live tiktok,cách xóa video trên tiktok,tiêu chuẩn cộng đồng tiktok, Chay quang cao tiktok age,quảng cáo trên tiktok có hiệu quả không,chính sách quảng cáo tiktok,tiktok kiếm tiền bằng cách nào,bao nhiêu view tiktok thì được tiền; bán hàng trên tiktok;tiktok shop; cách chạy quảng cáo facebook hiệu quả;Huong dan tiktok shop name,Huong dan tiktok shop khoan,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

 

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...