Mục tiêu Doanh số sản phẩm trong TikTok Shop

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokMục tiêu Doanh số sản phẩm trong TikTok Shop

Mục tiêu Doanh số sản phẩm trong TikTok Shop, Mục tiêu Doanh số sản phẩm là giải pháp toàn diện để quảng cáo các sản phẩm trong TikTok Shop của bạn trên Trình quản lý quảng cáo TikTok. Với mục tiêu Doanh số sản phẩm, bạn có thể tạo Quảng cáo mua sắm qua video (cho TikTok Shop) và Quảng cáo mua sắm qua LIVE từ một địa điểm duy nhất.

Giới thiệu về Mục tiêu quảng cáo Doanh số sản phẩm

Mục tiêu quảng cáo Doanh số sản phẩm khai thác các tính năng hiện có của mục tiêu chiến dịch Mua tại cửa hàng trước đó, đồng thời bổ sung các tính năng mới nhằm thúc đẩy hiệu suất quảng cáo tích cực và sự tăng trưởng tổng thể của TikTok Shop.

 

Để sử dụng mục tiêu Doanh số sản phẩm cho TikTok Shop, nhà quảng cáo không cần tạo danh mục hoặc pixel.

 

Mục tiêu Doanh số sản phẩm cho TikTok Shop hiện tự động được cung cấp cho tất cả các nhà quảng cáo đã đăng ký ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc. Nếu Tài khoản quảng cáo của bạn không thể thấy mục tiêu Doanh số sản phẩm với nguồn sản phẩm là TikTok Shop, trước tiên, vui lòng kết nối TikTok Shop với Tài khoản quảng cáo để thực hiện mục đích quảng cáo theo một trong các cách sau:

 1. Trong Trung tâm người bán, hãy kết nối một hoặc nhiều Tài khoản quảng cáo nhằm mục đích quảng cáo. Hãy tham khảo bài viết Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm trong Trung tâm người bán để biết các bước thực hiện.
 2. Hoặc trong Trung tâm doanh nghiệp, hãy yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều TikTok Shop nhằm mục đích quảng cáo. Hãy tham khảo bài viết Yêu cầu quyền truy cập vào TikTok Shop từ Trung tâm doanh nghiệp để biết các bước thực hiện.
 3. Hoặc trong Trình quản lý quảng cáo, hãy liên kết Tài khoản TikTok có quyền truy cập vào phần Giới thiệu đã được cấp. Hãy đọc bài Cách xin cấp quyền truy cập phần Giới thiệu để biết các bước thực hiện.
  1280X1280 (12)

Cấp chiến dịch

Bây giờ, bạn sẽ chọn Nguồn sản phẩm ở cấp chiến dịch. Bạn phải chọn TikTok Shop để chạy Quảng cáo mua sắm qua video (đối với TikTok Shop) hoặc Quảng cáo mua sắm qua LIVE trước khi chọn loại quảng cáo.

bb586099-90a0-4550-bfb3-42f41ed1d9de

Cấp nhóm quảng cáo

Nêu rõ sẽ sử dụng loại quảng cáo là Quảng cáo mua sắm qua video hay Quảng cáo mua sắm qua LIVE.

Quảng cáo mua sắm qua video

Video Shopping Ads
 • Chọn giữa thông tin nguồn sản phẩm TikTok Shop hoặc phần Giới thiệu.
  • Khi chọn TikTok Shop, bạn phải có quyền truy cập vào cửa hàng và Tài khoản TikTok. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết Bắt đầu sử dụng Quảng cáo mua sắm qua video (dành cho TikTok Shop).
  • Khi chọn phần Giới thiệu, bạn chỉ cần có quyền truy cập vào Tài khoản TikTok. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết Cách xin cấp quyền truy cập vào phần Giới thiệu.

 

Quảng cáo mua sắm qua LIVE

Live Shopping Ads
 • Chọn danh tính của bạn, chính là hồ sơ TikTok bạn sẽ dùng để phát trực tiếp từ đó. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết Bắt đầu sử dụng Quảng cáo mua sắm qua LIVE.

Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ các mục tiêu tối ưu hóa là GMV (MỚI!), Mua hàng, Bắt đầu thanh toán và Nhấp chuột. Chúng tôi hỗ trợ mục tiêu Lượt nhấp vào sản phẩm trong LIVE và Giữ chân người xem (ở lại xem LIVE trong hơn 10 giây) cho Quảng cáo mua sắm qua LIVE. Mục tiêu tối ưu hóa được chọn từ menu thả xuống.

 • Đối với tối ưu hóa ở giai đoạn sau của phễu: GMV, Mua hàng
 • Đối với tối ưu hóa ở giai đoạn giữa của phễu: Bắt đầu thanh toán, Lượt nhấp vào sản phẩm trong LIVE
 • Đối với tối ưu hóa ở giai đoạn đầu của phễu: Giữ chân người xem, Lượt nhấp
e520b380-498c-4b55-b09a-28329678b185

Giờ đây, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Đối tượng thực hiện hoạt động trong cửa hàng trong các chiến dịch Doanh số sản phẩm. Đây là phương thức tuyệt vời để tương tác lại với các khách hàng hiện tại và khách hàng quan tâm đến sản phẩm của bạn, thu nhận khách hàng mới và tăng lợi nhuận trên đầu tư quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về Đối tượng thực hiện hoạt động trong cửa hàng.

59cfccd0-7cb5-457f-a843-f01263337998

 

Cấp quảng cáo

Quảng cáo mua sắm qua video

 • Chọn một video làm mẫu quảng cáo của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Spark Ads trong Quảng cáo mua sắm qua video.
 • Bạn có thể sử dụng Bài đăng TikTok hiện có hoặc tải video lên TTAM.
 • Nếu bạn sử dụng Bài đăng TikTok hiện có, thì bài đăng đó không bắt buộc phải có liên kết sản phẩm.
 • Nếu Bài đăng TikTok hiện có ấy có liên kết sản phẩm, thì không bắt buộc liên kết sản phẩm đó phải khớp với sản phẩm được chọn trong quảng cáo.
 • Đường dẫn liên kết neo sản phẩm sẽ là lời kêu gọi hành động mặc định.
  • Hỗ trợ cả Đường dẫn liên kết neo sản phẩm đơn lẻ và nhiều Đường dẫn liên kết neo sản phẩm (từ 1 đến 20 sản phẩm).
 • [MỚI] Bạn không bắt buộc phải chọn phần bổ trợ tương tác:
  • Bạn chỉ có thể sử dụng một trong các phần bổ trợ tương tác sau đây tại một thời điểm. Tuy nhiên, bạn có thể tạo thêm quảng cáo bằng các phần bổ trợ tương tác khác nhau.
   • Thẻ sản phẩm
   • Thẻ hiển thị
   • Nhãn dán bình chọn
   • Nhãn dán đếm ngược
 • Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết Các cân nhắc cho Quảng cáo mua sắm qua video.

 

Quảng cáo mua sắm qua LIVE

 • Chọn mẫu quảng cáo là nội dung LIVE thời gian thực hoặc video đơn. Bạn có thể tạo quảng cáo bổ sung bằng cách sử dụng các video đơn khác nhau làm mẫu quảng cáo.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với đại diện TikTok của bạn hoặc tham khảo mục Phản hồi và Trợ giúp.

 

Số liệu báo cáo có sẵn

Quảng cáo mua sắm qua video có cửa hàng hoặc phần Giới thiệu Quảng cáo mua sắm qua LIVE
Vị trí TikTok, bao gồm vị trí mua sắm tại chỗ TikTok, bao gồm vị trí mua sắm tại chỗ
Định dạng Video trong nguồn cấp dữ liệu

– Sử dụng bài đăng trên TikTok

– Tải video lên

LIVE trong nguồn cấp dữ liệu

Video trong nguồn cấp dữ liệu chuyển sang LIVE

– Sử dụng bài đăng trên TikTok

– Tải video lên

Sự kiện đo lường TikTok Shop hoặc Phần Giới thiệu TikTok Shop hoặc Phần Giới thiệu
Loại quảng cáo Video LIVE
Mục tiêu tối ưu hóa – Lượt nhấp

– Bắt đầu thanh toán

– Lượt mua hàng

– GMV

– Lượt nhấp

– Giữ chân người xem

– Lượt nhấp vào sản phẩm trong phiên LIVE

– Bắt đầu thanh toán

– Lượt mua hàng

– GMV

Nhắm mục tiêu – Nhắm mục tiêu thủ công (tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc nhắm mục tiêu lại)

– Nhắm mục tiêu theo Địa điểm, Giới tính, Tuổi, Ngôn ngữ, Mối quan tâm và Hành vi

– Nhắm mục tiêu tự động

– Nhắm mục tiêu thủ công (tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc nhắm mục tiêu lại)

– Nhắm mục tiêu theo Địa điểm, Giới tính, Tuổi, Ngôn ngữ, Mối quan tâm và Hành vi

– Nhắm mục tiêu tự động

Sự kiện thanh toán – CPC trên mỗi lượt nhấp

– oCPM trên mỗi lượt Bắt đầu thanh toán và lượt Mua hàng và GMV

– CPC trên mỗi lượt nhấp

– oCPM trên mỗi lượt Giữ chân người xem, Lượt nhấp vào sản phẩm trong LIVE, lượt Bắt đầu thanh toán, lượt Mua hàng và GMV

Phương thức đặt giá thầu – Chi phí thấp nhất

– Giới hạn chi phí (phân phối tiêu chuẩn hoặc phân phối nhanh)

– GMV cao nhất

– ROAS tối thiểu

– Chi phí thấp nhất

– Giới hạn chi phí (phân phối tiêu chuẩn hoặc phân phối nhanh)

– GMV cao nhất

– ROAS tối thiểu

Chỉ số báo cáo Chỉ số tại chỗ

– Lượt xem trang chi tiết sản phẩm (Tại chỗ)

– Lượt bắt đầu thanh toán (Tại chỗ)

– Tổng số lượt mua hàng (Tại chỗ)

– ROAS mua hàng (Tại chỗ)

– Tổng GMV mua hàng (Tại chỗ)

Chỉ số video

– Lượt xem video

– Lượt xem video trong 6 giây

– Thời gian xem trung bình

Chỉ số cơ bản

– Chi phí

– Tiếp cận

– Lần hiển thị

– Lượt nhấp

– CTR

Thông tin chuyên sâu về đối tượng

– Độ tuổi và giới tính

– Địa điểm

– Mối quan tâm và hành vi

– Thiết bị

– Đối tượng tùy chỉnh

Chỉ số tại chỗ

– Lượt xem trang chi tiết sản phẩm (Tại chỗ)

– Lượt bắt đầu thanh toán (Tại chỗ)

– Tổng số lượt mua hàng (Tại chỗ)

– ROAS mua hàng (Tại chỗ)

– Tổng GMV mua hàng (Tại chỗ)

Chỉ số LIVE

– Lượt xem LIVE

– Lượt xem LIVE không trùng lặp

– Lượt xem LIVE hiệu quả

– Lượt nhấp vào sản phẩm trong LIVE

Chỉ số video (khi sử dụng Video trong nguồn cấp dữ liệu chuyển sang LIVE)

– Lượt xem video

– Lượt xem video trong 6 giây

– Thời gian xem trung bình

Chỉ số cơ bản

– Chi phí

– Tiếp cận

– Lần hiển thị

– Lượt nhấp

– CTR

Thông tin chuyên sâu về đối tượng

– Độ tuổi và giới tính

– Địa điểm

– Mối quan tâm và hành vi

– Thiết bị

– Đối tượng tùy chỉnh

 

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

 

Huong dan tiktok shop khoan,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...