Spark Ads in Video Shopping Ads Tiktok

HomeBlogHướng dẫn chạy quảng cáo TikTokSpark Ads in Video Shopping Ads Tiktok

Spark Ads in Video Shopping Ads Tiktok, Spark Ads là định dạng quảng cáo tự nhiên giúp các thương hiệu sử dụng các bài đăng miễn phí trên TikTok và đặc điểm của các bài đăng đó trong quảng cáo của họ. Bài viết này giải thích quy trình tạo và đăng Spark Ads trong Quảng cáo mua sắm qua video cho TikTok Shop hoặc phần Giới thiệu của bạn.

Có hai loại Danh tính để tạo Spark Ads:

 • Loại Danh tính 1: Dùng Tài khoản doanh nghiệp TikTok đã liên kết của chính bạn.
 • Loại Danh tính 2: Sử dụng Tài khoản được ủy quyền (Tài khoản TikTok của chính bạn hoặc Tài khoản TikTok của đối tác, được ủy quyền qua Trung tâm doanh nghiệp) hoặc Bài đăng (được ủy quyền qua mã video).

Nếu bạn chưa biết nên chọn phương pháp nào, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Nếu bạn đã liên kết Tài khoản doanh nghiệp TikTok với Trình quản lý quảng cáo TikTok và muốn dùng các bài đăng của chính bạn trên TikTok hoặc đẩy video từ Trình quản lý quảng cáo và đăng video đó trong tài khoản doanh nghiệp đã liên kết của mình, hãy chọn Loại Danh tính 1.
 • Nếu bạn muốn dùng tài khoản được ủy quyền qua Trung tâm doanh nghiệp hoặc dùng bài đăng được ủy quyền qua mã video, hãy chọn Loại Danh tính 2.

Dưới đây là phần giải thích chi tiết về cả 2 phương pháp này.

Cách 1: Kéo và đẩy qua Tài khoản doanh nghiệp TikTok đã liên kết

Sau khi liên kết Tài khoản doanh nghiệp TikTok với TikTok for Business, nhà quảng cáo có thể:

 1. Trực tiếp chọn bài đăng bất kỳ trong tài khoản doanh nghiệp đã liên kết và dùng bài đăng bất kỳ làm mẫu quảng cáo Spark Ads; và
 2. Trực tiếp tải lên/tạo video mới trên Trình quản lý quảng cáo rồi phát hành video trong tài khoản doanh nghiệp đã liên kết mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào trong ứng dụng.

 

Bước 1. Chọn Tài khoản TikTok làm danh tính của bạn khi tạo Quảng cáo

 1. Tạo một chiến dịch với mục tiêu Doanh số sản phẩm.
  • Chọn nguồn sản phẩm là TikTok Shop.
 2. Chọn một tài khoản TikTok làm danh tính của bạn để phân phối Spark Ads.
 3. Hoàn thành cài đặt quảng cáo.

Mục tiêu Doanh số sản phẩm (Cài đặt quảng cáo):

Spark Ads in Video Shopping - Product Sales

 

Bước 2. Chọn tài khoản có cài đặt “Chỉ bài đăng được ủy quyền”

Chọn một tài khoản đã được ủy quyền để đăng quảng cáo bằng danh tính mong muốn

 • Cửa sổ bật lên: Tài khoản hiện tại của bạn đã được ủy quyền để đăng quảng cáo bằng danh tính này. Nếu bạn chọn danh tính này, thì bạn chỉ có thể công bố bài đăng TikTok được ủy quyền:
Spark Ads in Video Shopping - Authorized Posts Only

Trong bước tiếp theo, bạn có thể chọn bài đăng hiện có từ tài khoản doanh nghiệp đã liên kết hoặc tạo/tải lên video mới từ Trình quản lý quảng cáo, sau đó đăng video dưới dạng mẫu quảng cáo Spark Ads trong tài khoản doanh nghiệp đã liên kết.

 

Bước 3.1: [Kéo] Chọn bài đăng hiện có trong tài khoản đã liên kết của bạn bằng tùy chọn “+Chọn Bài đăng TikTok”

 1. Trong phần Chi tiết quảng cáo, chọn Bài đăng TikTok rồi chọn bài đăng bạn muốn dùng trong Spark Ads.
Spark Ads in Video Shopping - select tiktok

Sau khi chọn bài đăng, nhấp vào Xác nhận.

 

Hoàn tất các tùy chọn cài đặt quảng cáo còn lại rồi nhấp vào Gửi để đăng Spark Ads.

 

Bước 3.2 [Đẩy] Tạo/tải lên/thêm video Spark Ads và đăng video đó trong tài khoản đã liên kết bằng tùy chọn “+Video”

 1. Trong phần Chi tiết quảng cáo, nhấp vào +Video rồi chọn:
Spark Ads in Video Shopping - ad details
 • Tải lên để thêm video từ máy tính của bạn.
 • Thêm từ thư viện để thêm tài liệu video bạn đã dùng trước đó.
 • Tạo để tạo video bằng các Công cụ sáng tạo của chúng tôi.

2. Sau khi tải lên/thêm/tạo video, bạn sẽ thấy hộp kiểm “Chỉ hiển thị dưới dạng quảng cáo“. Bạn có thể chọn hộp kiểm này nếu cần. Video bạn đã đăng sẽ chỉ hiển thị dưới dạng quảng cáo và không thể được đề xuất, tìm kiếm hoặc hiển thị trên trang hồ sơ của bạn:

Spark Video Shopping Ads - Only Show as Ad

3. Hoàn tất các tùy chọn cài đặt quảng cáo còn lại và Spark Ads của bạn đã sẵn sàng.

Video Shopping Ad - png

Lưu ý: Sau khi quảng cáo vượt qua quá trình xem xét quảng cáo, video đã đẩy sẽ được đăng trong tài khoản doanh nghiệp đã liên kết của bạn ở chế độ riêng tư. Sau đó, bạn có thể đặt video đó ở chế độ công khai theo cách thủ công trong ứng dụng TikTok.

 

Phương pháp 2: Dùng bài đăng hoặc tài khoản được ủy quyền

Xin ủy quyền cho Tài khoản TikTok của chính bạn hoặc Tài khoản TikTok của đối tác thông qua Trung tâm doanh nghiệp. Sau khi được ủy quyền, bạn có thể chọn những tài khoản này để tạo Spark Ads.

 

Bước 1: Tài khoản TikTok đảm bảo rằng bạn được phép dùng các bài đăng được ủy quyền.

Lưu ý: Do có sự khác biệt giữa các phiên bản TikTok, để tìm phần Cài đặt quảng cáo trong ứng dụng, một số người dùng có thể cần phải:

 • Nhấp vào Tôi, chọn Cài đặt và quyền riêng tư, sau đó nhấp vào Quyền riêng tư.
 • Nhấp vào Tôi, sau đó chọn Công cụ dành cho nhà sáng tạo.

Trước tiên, Tài khoản TikTok phải bật nút ủy quyền quảng cáo trên ứng dụng TikTok. Cách ủy quyền bài đăng trên ứng dụng TikTok (phiên bản 22.6 trở lên):

 • Nhấp vào Tôi để chuyển đến trang hồ sơ cá nhân, sau đó nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên cùng bên phải.
 • Trên trang Cài đặt và quyền riêng tư, nhấp vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo.
 • Bật khóa chuyển Cài đặt quảng cáo.
Spark Video Shopping Ads - mobile

 

Chế độ Chỉ quảng cáo TikTok

Nếu muốn bài đăng được ủy quyền đã chọn chỉ xuất hiện trong quảng cáo TikTok chứ không xuất hiện trên Bảng tin Dành cho bạn, Bảng tin Đang follow, Trang hồ sơ tài khoản, Trang kết quả tìm kiếm và Danh sách phát, bạn có thể bật tùy chọn Chỉ hiển thị trong quảng cáo trong phần Cài đặt quảng cáo.

 

Lưu ý: Tính năng Chỉ hiển thị trong quảng cáo chỉ có trên TikTok phiên bản 21.3 trở lên.

 

Bước 2. Cho phép Trung tâm doanh nghiệp sử dụng bài đăng của Tài khoản TikTok trong Trình quản lý quảng cáo

Trong Trung tâm doanh nghiệp:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản TikTok: Bạn sẽ cần tạo mã QR trên Trung tâm doanh nghiệp. Chủ sở hữu của tài khoản TikTok sẽ cần quét mã đó và ủy quyền.
 • Cấp quyền truy cập vào tài khoản TikTok cho thành viên Trung tâm doanh nghiệp: Cấp cho thành viên Trung tâm doanh nghiệp quyền truy cập vào tài khoản TikTok. Sau khi có quyền truy cập vào tài khoản, họ có thể dùng tài khoản TikTok đó để tạo Spark Ads trên mọi tài khoản quảng cáo họ có quyền sử dụng.

Để nắm được các bước chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách quản lý tài khoản TikTok trong Trung tâm doanh nghiệp.

 

Bước 3: Tạo Spark Ad

 1. Tạo một chiến dịch với mục tiêu Doanh số sản phẩm.
  • Chọn nguồn sản phẩm là TikTok Shop.
 2. Chọn một tài khoản TikTok làm danh tính của bạn để phân phối Spark Ads.
 3. Hoàn thành cài đặt quảng cáo.

Mục tiêu Doanh số sản phẩm (Cài đặt quảng cáo):

Spark Video Shopping Ads - Product Sales

4. Chọn tài khoản TikTok đã ủy quyền bài đăng bạn sẽ dùng làm mẫu quảng cáo Spark Ad.

 • Trong phần Chi tiết quảng cáo, hãy nhấp vào +Bài đăng TikTok để chọn mẫu quảng cáo của bạn.
 • Hoàn thành các bước Cài đặt quảng cáo còn lại rồi nhấp vào Gửi.

Lưu ý:

 1. Bạn không thể chỉnh sửa chú thích của bài đăng sau khi bài đăng đó đã được ủy quyền làm quảng cáo. Vui lòng đảm bảo rằng chú thích quảng cáo là phiên bản chính thức khi tạo Spark Ads.
 2. Nếu một video riêng tư được dùng trong một chiến dịch thì video đó sẽ trở thành công khai. Khi đó, bạn không thể thay đổi trạng thái riêng tư của video trong suốt chương trình quảng cáo (tuy nhiên, bạn có thể bật Chế độ Chỉ quảng cáo TikTok).

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

 

Huong dan tiktok shop,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...