Tạo nhóm quảng cáo TikTok

Các quảng cáo chạy trên Trình quản lý quảng cáo TikTok có 3 phần: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Một chiến dịch có thể bao gồm một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Sau khi tạo chiến dịch, bạn cần phải thiết lập nhóm quảng cáo của mình.

Ở cấp nhóm quảng cáo, bạn có thể xác định:

 • ​Vị trí
 • ​Loại quảng cáo
 • ​Đối tượng mục tiêu
 • ​Ngân sách và Lịch trình
 • ​Phương thức đặt giá thầu và tối ưu hóa

Lưu ý:

 • ​Tên nhóm quảng cáo hỗ trợ 512 ký tự.
 • ​Mỗi chiến dịch có giới hạn tạo nhóm quảng cáo là 999.

Bước 1: Vị trí

Khi tạo một nhóm quảng cáo, bạn có thể chọn nơi hiển thị quảng cáo theo ý muốn. Chúng tôi gọi những nơi hiển thị quảng cáo của bạn là Vị trí. Bạn nên chọn Vị trí tự động để hệ thống của chúng tôi sẽ tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo của bạn trên tất cả các vị trí nhằm tiếp cận nhiều người hơn và thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn.

 • ​Vị trí tự động: Nếu bạn chọn “Vị trí tự động”, thì chúng tôi sẽ tối ưu hóa hoạt động phân phối trên tất cả các vị trí trong Trình quản lý quảng cáo TikTok.
  • ​Hãy tham khảo bài viết Vị trí tự động và chọn vị trí để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng chọn vị trí và vị trí tự động. 
 • ​Chọn vị trí: Nếu chọn Chọn vị trí, bạn có thể chọn thủ công vị trí hiển thị quảng cáo.
  • ​Hãy tham khảo bài viết Vị trí quảng cáo và Vị trí có sẵn để tìm hiểu thêm về các tùy chọn vị trí của bạn.
 • ​Danh sách chặn (Pangle): Để bảo đảm An toàn thương hiệu, bạn có thể thêm các vị trí phương tiện Pangle không mong muốn vào Danh sách chặn để ngăn chặn việc hiển thị quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm phạm vi tiếp cận đối với quảng cáo của bạn. Danh sách chặn trên Pangle hiện chỉ khả dụng ở Nhật Bản.
  • ​Hãy tham khảo bài viết Danh sách chặn để biết thêm thông tin về việc chặn các vị trí bằng Pangle.

Bước 2: Loại quảng cáo

Tự động tối ưu mẫu quảng cáo

Khi bạn bật tính năng Tự động tối ưu mẫu quảng cáo, hệ thống sẽ tự động tạo các tổ hợp tài sản sáng tạo của bạn (ảnh, video và văn bản quảng cáo) và chỉ cung cấp những tổ hợp có hiệu suất cao. Bạn có thể tải lên tài sản sáng tạo của mình khi tạo quảng cáo.

Bước 3: Nhắm mục tiêu

Tính năng nhắm mục tiêu trên Trình quản lý quảng cáo TikTok cung cấp nhiều tùy chọn, như tạo hoặc loại trừ đối tượng tùy chỉnh hoặc đối tượng tương tự. Ngoài ra, còn có các tùy chọn nhân khẩu học và thiết bị để bạn thu hẹp đối tượng của mình, bao gồm: nhắm mục tiêu theo nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành, sở thích, giới tính và độ tuổi. Để biết danh sách đầy đủ các tùy chọn nhắm mục tiêu, hãy xem bài viết về Nhắm mục tiêu quảng cáo.

Bước 4: Ngân sách và Lịch trình

Trong phần Ngân sách và lịch trình, bạn cần chọn thời gian và ngân sách cho quảng cáo của mình.

 • ​Ngân sách: Bất kể bạn đặt Ngân sách hàng ngày (không dưới 20 USD) hay Ngân sách toàn thời gian (không dưới 20 USD), thì mức chi tiêu quảng cáo của bạn cho nhóm quảng cáo sẽ không vượt quá ngân sách này.
  • ​Xem thêm thông tin chi tiết trong phần Giới thiệu về ngân sách
 • ​Lịch trình: Trong phần Lịch trình, bạn có thể đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho quảng cáo của mình. Bạn có thể chọn phạm vi ngày để chạy quảng cáo hoặc liên tục chạy quảng cáo của mình sau ngày bắt đầu.
 • ​Lên lịch phát: Tùy chọn này cho phép bạn chọn một số khoảng thời gian trong ngày. Khoảng thời gian có thể chọn dao động từ 30 phút đến 24 giờ
  • ​Nếu bạn chọn Cả ngày, thì quảng cáo của bạn sẽ chạy suốt cả ngày trong thời gian thực hiện chiến dịch theo lịch trình.
  • ​Nếu bạn dùng Chọn thời gian cụ thể, thì quảng cáo của bạn sẽ chạy vào các khoảng thời gian cụ thể trong thời gian thực hiện chiến dịch theo lịch trình.
   • Lưu ý: Múi giờ cho mục Chọn thời gian cụ thể phụ thuộc vào múi giờ do tài khoản của bạn thiết lập.

Bước 5: Đặt giá thầu và Tối ưu hóa

Tại đây, bạn có thể chọn quy trình đấu thầu và các tùy chọn tối ưu hóa, rồi nhập liên kết theo dõi của bên thứ ba để theo dõi hiệu suất quảng cáo.

Lưu ý: Tính năng đặt giá thầu CPM hiện chỉ có sẵn cho Resso.

 • ​Mục tiêu tối ưu hóa: Có 3 loại mục tiêu tối ưu hóa để bạn chọn: “Lượt chuyển đổi”, “Lượt nhấp” và “Phạm vi tiếp cận”. Mục này sẽ được đặt mặc định đối với một số mục tiêu chiến dịch.
 • ​Sự kiện thanh toán: Hệ thống tự động đặt sự kiện thanh toán dựa trên “Mục tiêu tối ưu hóa”.
  • ​Nếu mục tiêu tối ưu hóa của bạn là “Phạm vi tiếp cận“, thì quảng cáo của bạn sẽ được lập hóa đơn ở dạng CPM (Chi phí mỗi 1.000 lần hiển thị).
  • ​Nếu mục tiêu tối ưu hóa của bạn là “Lượt nhấp“, thì quảng cáo của bạn sẽ được lập hóa đơn ở dạng CPC (Chi phí mỗi lượt nhấp).
  • ​Nếu mục tiêu tối ưu hóa của bạn là “Lượt chuyển đổi“, thì phương thức đặt giá thầu của bạn là oCPM (tối ưu hóa Chi phí mỗi 1.000 lần hiển thị) và phương thức thanh toán là CPM.
  • ​Xem thêm thông tin chi tiết trong phần Phương thức đặt giá thầu trên Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 • Chiến lược giá thầu: Ở chế độ “Giá thầu tiêu chuẩn”, hệ thống có xu hướng kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí cho mỗi kết quả của bạn để chi phí trung bình cho mỗi kết quả sát với giá thầu của bạn trong suốt quá trình phân phối.
 • Đặt giá thầu: Đặt số tiền bạn sẵn sàng trả cho mỗi một nghìn lần hiển thị, mỗi lượt nhấp hoặc mỗi lượt chuyển đổi. Thuật toán của chúng tôi sẽ phân phối quảng cáo cho bạn dựa trên giá thầu của bạn.
 • Loại hình phân phối: Có hai chiến lược phân phối quảng cáo khác nhau để xác định cách chi tiêu ngân sách quảng cáo của bạn. Bạn có thể chọn “Tiêu chuẩn” hoặc “Tăng tốc”.
  • ​”Tiêu chuẩn”: Ngân sách quảng cáo của bạn sẽ được chi tiêu đồng đều trong thời gian thực hiện chiến dịch theo lịch trình.
  • ​”Tăng tốc”: Ngân sách quảng cáo của bạn sẽ được chi tiêu nhanh nhất có thể trong thời gian thực hiện chiến dịch theo lịch trình.
  • ​Xem thêm thông tin chi tiết trong phần Loại hình phân phối.
Create an Ad Group-Bidding & Optimization-GIF

Lưu ý: Sau khi tạo nhóm quảng cáo, bạn không thể thay đổi Ngày bắt đầu, Mục tiêu tối ưu hóa, Lượt chuyển đổi và Tối ưu hóa thông minh.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc thiết lập nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào “Tiếp theo” và bạn sẽ được đưa đến trang tạo quảng cáo để Tạo quảng cáo.

Lương Hồ Trân  giải thưởng chuyên gia Marketing xuất sắc Việt Nam

Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân phỏng vấn truyền hình HTV9

 

Huong dan tiktok shop,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

 

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...